Mühendislik Mimarlık Fakültesi

mmf.nisantasi.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi Burcu Ertuğ'un Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisinde yayınlanmıştır.

Dr. Öğretim Üyesi Burcu Ertuğ ; 

Stronsiyum Hekzaferrit Esaslı Ticari Seramik Mıknatısların Mikroyapısal ve Manyetik Karakterizasyonu isimli çalışmasını Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisinde yayınlanmıştır. 

B.Ertuğ, “Stronsiyum Hekzaferrit Esaslı Ticari Seramik Mıknatısların Mikroyapısal ve Manyetik Karakterizasyonu”, Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi Cilt:12 Sayı:1 Ocak 2020, 40-46. 

Abstract Bu çalışmada, SrFe12O19 esaslı ticari ferrit mıknatıslarının, mikroyapısal ve manyetik karakterizasyonu yapılmıştır. Yoğunluk hesaplamaları, Y30BH ve DM33H örneklerde sırasıyla, 9,4 ve 4,9 g/cm3 değerlerine karşılık gelen düşük porozite yüzdeleri vermiştir. Örneklerde taneler arası porozite yüzdesinin düşük olduğu, Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) incelemeleri ile de doğrulanmıştır. Manyetik özellikler için histerizis eğrileri, Titreşimli Örnek Manyetometresi (VSM) ile belirlenmiştir. Doyma ve kalıcı manyetizasyonlar, Y30BH örnek için sırasıyla, 56,45 emu/g ve 32 emu/g olup DM33H örneğin manyetizasyon değerlerinden daha yüksektir. Y30BH örneğin yüksek manyetizasyonu, stronsiyum hekzaferrit faz miktarının yüksek olması ile açıklanabilir. Y30BH örnekte yüksek manyetizasyona daha düşük koerziviteHc 3750 Oe değeri eşlik etmektedir. Y30BH ve DM33H mıknatıslarda maksimum enerji çarpanı (BH)max ise, sırasıyla 55,7 ve 34,2 kJ/m3 olarak hesaplanmıştır. 

 

 

 

Yayın Tarihi: 18.09.2020 - 08:13:47
KATEGORİLER Genel

DUYURULAR
SON HABERLER
YAKLAŞAN ETKİNLİK