Mühendislik Mimarlık Fakültesi

mmf.nisantasi.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi Nihan NAİBOĞLU'nun makalesi “Bulgarian E-Journal of Archaeology” dergisinde yayınlanmıştır.

M.Ö. 3. binyılın en belirgin özelliği, Mezopotamya ve Levant merkezli uzak mesafe ticaret ağlarıdır. Söz konusu ağların, Batı Anadolu ve Ege’de yol açtığı en büyük değişim, toplumsal hiyerarşinin tanımlanması olmuştur. Kültürler arası iletişimin sonucunda, toplumsal sınıflaşmayı vurgulamada yeni yöntemlerin oluştuğu görülür. M.Ö. 3. binyılın ikinci yarısı, Batı Anadolu ve Ege’de toplumsal hiyerarşinin yerleşim düzenlerine yansıdığı ilk dönemdir. Anıtsal mimari, uzman zanaatkârlar, idarî uygulamalar ve bölgeler arası alışverişi yapılan çok çeşitli mallar, dönemin önemli yeniliklerindendir. Bölgeler arası iletişimin toplumsal ve maddi etkileri, kuzeybatıya gidildikçe zayıflamış ve Trakya Ovası’nda son bulmuştur. Güneyde Kıta Yunanistan’dan kuzeyde Karpatlar’a ve Tuna havzasına kadar uzanan Batı Balkanlar, yöresel çeşitliliğe rağmen, kendi içinde bir kültür birliği geliştirmiştir. Batı Balkan yerleşimlerinde herhangi bir toplumsal sınıflaşma görülemese de, bölgenin dolaylı yollardan Ege ve Anadolu kültürlerinden etkilendiğini gösterebilecek bazı bulgular vardır. Bu çalışmanın amacı, Batı Anadolu, Ege adaları, Trakya ve Batı Balkanlar’daki toplumsal yapının mimariye, yerleşim düzenlerine ve bireysel varsıllığa yansımalarını inceleyerek, bölgeler arası bir karşılaştırma yapmak ve söz konusu bölgelerden hangilerinde kentleşmeden söz edilebileceğini sorgulamaktır. 

NAİBOĞLU, N., 2019, Comparing different models of complex settlements in Western Anatolia and Southeast Europe in the 3rd millennium BC: the question of urbanizationBulgarian E-Journal of ArchaeologySupplementum 7, 155 – 176. 

Yayın Tarihi: 05.10.2020 - 12:10:57
KATEGORİLER Genel

DUYURULAR
SON HABERLER
YAKLAŞAN ETKİNLİK