Faculty Of Engineering And Architecture

mmf.nisantasi.edu.tr

Interior Architecture and Environmental Design

Tasarım disiplinleri içinde yer alan ve uygulama alanları değişkenlik gösteren, şehir ve bölge planlama, endüstri ürünleri tasarımı, iç mimarlık, mimarlık ve bunların yanında çağın gerekleri sonucu ortaya çıkan iç mimarlık ve çevre tasarımı mesleği insanın farklılaşan gündelik yaşam ihtiyaçlarından sorumlu ve birbiriyle ilişkili meslek disiplinleridir. İç mimarlık ve çevre tasarımı çoğunlukla yapıların iç mekanlarının tasarımını kapsar. Kamu yapıları, kültür ve eğitim yapıları, konaklama birimleri ve konut yapıları gibi pek çok fonksiyonun tasarlama, projelendirme ve uygulama safhasında yer alır. Çevresel analizler ile kullanıcıların ihtiyaçlarını belirlenir, mekanlar kullanıcının psikolojik ve fiziksel ihtiyaçları çerçevesinde tasarlanır. İç ve dış mekan düzenlemelerinin birlikteliğini sağlamak bölümün başlıca amaçlarındandır.
Bu programdan mezun olanlar, iç mimarlık hizmeti alan tüm sektörlerde çalışabilir. Mimarlık ve iç mimarlık ofisleri, mobilya ve endüstri ürünleri tasarımı sektörü, yerel yönetimler ve devlet birimleri, özel inşaat şirketleri ve akademik kurumlar bu disiplinin mezunlarının çalışabileceği alanlardır.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 yıllık eğitim süreci olan bir programdır ve okulumuzda Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesindedir. Eğitim dili Türkçe’dir. Teknik bilgiler ve mesleki pratiğin gerektirdiği teknolojik bilgilerin yanı sıra, kullanıcının fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını belirleme, bu çıktılara yönelik tasarım yapabilme ve tasarımı uygun anlatım teknikleriyle sunma becerileri derslerde ele alınan başlıca konulardır. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı stüdyoları ile birlikte sanat, mimarlık ve iç mimarlık tarihi, inşa ve malzeme bilgisi, ergonomi, çevre analizi gibi konulara odaklanan dersler bölümün müfredatını oluşturur. Teorik bilgi ve pratik üretimi beraber ele almayı amaçlayan müfredatta, İş Başında Mesleki Uygulamalar stajı ile öğrencilerin profesyonel meslek hayatına hazırlanması amaçlanır.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 8 yarıyıllık ders programı ve Bologna bilgi paketi için TIKLAYINIZ.
 
Course Schedule Midterm Exam Schedule Final Exam Schedule Academic Staff
ANNOUNCEMENTS
LAST NEWS
APPROACHING EVENTS