90 (212) 210 10 10

Dekanın Mesajı

Dekanın Mesajı

Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Üniversitemizin ve Fakültemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda öğrencilerini 21.yy’ın gerektirdiği bilgi ve beceri ile donatma yanı sıra, onların yaratıcı yönlerini öne çıkararak mesleki gelişime açık bireyler olarak yetişmelerini  temel amaç edinmiştir.

Çağımızda salt teknik donanıma sahip olmak artık yeterli değildir. Hangi meslek disiplininden olunursa olunsun, kültürel birikim, estetik anlayış, sanatla ve sosyal çevreyle ilgilenme birey olmanın ve topluma yararlı ürünler sunabilmenin olmazsa olmazları haline gelmiştir. Bu bağlamda, farklı dillere hakim olabilme, kendini ifade edebilme, gelişmeleri izleyebilme ve uluslararası ortamlarda iletişim kurabilme açısından son derece önemli hale gelmiştir. Fakültemizde hem Türkçe hem de İngilizce dilinde programlarımız mevcuttur. Türkçe programlarda okumak isteyen öğrencilerimize sunulan İisteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı”nı takip eden öğrencilerimiz dilerlerse İngilizce programlardan da ders seçebilmektedir. Öte yandan, Üniversitemizi diğer üniversitelerden farklı kılan “İşbaşında Mesleki Uygulama-İMU” uygulamamız kapsamında lisans eğitimi veren tüm akademik birimlerimizde olduğu gibi Mühendislik Mimarlık Fakültemizde eğitim alan  öğrencilerimizin tamamı, son sınıflarının Bahar Dönemi’nde  anlaşmalı olduğumuz ilgili sektörlerde işbaşında alacakları eğitim süreçleri ile gerçek hayata hazırlanırlar. 

Fakültemizdeki  Bölümlerimizin esnek eğitim programları sayesinde öğrenciler derslerinin bir bölümünü proje bazlı olarak alırken, kendilerine sunulan bölüm seçmeli ve bölüm dışı seçmeli derslerle farklı ve disiplinlerarası bakış açıları kazanırlar. Ayrıca; diğer ayrıcalığımız olan “Genel Eğitim Programı” ve “Kariyer Eğitimi, Endüstriyel ve Profesyonel Gelişim Programı” kapsamında aldıkları derslerle gelecekte ilerleyecekleri kariyer basamaklarına hazırlanırlar. 

Fakültemiz programlarını başarı ile tamamlayıp gençlerimizin, insan odaklı ve çevreye  duyarlı tasarımlar ve projeler  gerçekleştiren bireyler olarak içinde yaşadıkları topluma ve insanlığa faydalı hizmetler vermeleri  en büyük mutluluğumuzdur.

Gençler; Nişantaşı Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi sizlerin Dünya’ya açılan pencerenizdir.

Sağlık ve Başarı dileklerimle.

Prof. Dr. Süleyman Hakan Ündil

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekan V.

Apply Nişantaşı