Mühendislik Mimarlık Fakültesi

mmf.nisantasi.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi Nihan NAİBOĞLU MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi”nde yayınlanmıştır.

MÖ 4. binyılın sonlarında Güney Mezopotamya’da ilk kentler ortaya çıkmaya başlamıştır. Aralarında destanlara konu olan Uruk’un da bulunduğu bu kentlerin, büyük bir nüfus, merkezi bir yönetim, belirgin bir toplumsal sınıflaşma ve anıtsal yapılar ile yazı ve silindir mühür benzeri ekonomiye yönelik denetim yöntemleri gibi ortak özellikleri bulunmaktadır. Bu çalışmada, ilerleyen yüzlerce yıl boyunca geniş coğrafyalara yayılacak olan Güney Mezopotamya kentleşme modelinin temelleri incelenmekte, kentleşmenin önünü açan ve gelişmesini sağlayan toplumsal, çevresel, ekonomik ve ideolojik özellikler tartışılmaktadır. 

NAİBOĞLU, N., 2019, Kentleşmenin Kökeni: Mezopotamya’da İlk Kentler. MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3 Sayı 20 / Güz 2019, 211 – 224. 

Yayın Tarihi: 05.10.2020 - 12:13:44
KATEGORİLER Genel

DUYURULAR
SON HABERLER
YAKLAŞAN ETKİNLİK