90 (212) 210 10 10

Mimarlık (İngilizce/Türkçe)

Bölüm Hakkında

Mimarlık lisans programı dört yıllık öğretim süreli olup MF-4 puan türü ile öğrenci almaktadır. Dört yıllık öğretim süresi ders geçme sistemine dayalı sekiz yarıyıla bölünmüştür. Mimarlık lisans programı, kuvvetli bir temel matematik, geometri bilgisi ile görsel sanatlar ve felsefe alanına ilgi gerektirmektedir. Programda mimari tasarım ve bina bilgisi, mimarlık tarihi, fiziksel çevre kontrolü ve yapıteknolojileri, proje ve yapım yönetimi gibi başlıca dört temel alanda derinlemesine bilgiler verilmektedir. Öğrencinin her yarıyıl atölye ve laboratuvarlarda, bu bilgi birikimiyle, farklı ölçek ve işlevde projeler üretip sunması lisans eğitimin meslek pratiğine dönük, öğrencinin aktif olduğu kısmını oluşturmaktadır. Mimarlık lisans programında, her türlü yapının tasarımı, mekanlarının donanımı, kullanıcıların ihtiyaç duyacakları nesnelerin üretimi, inşaat sürecinin planlama ve koordinasyonu konularında teknik eğitim verilmekte ve öğrencilere sanat ve kültüre dayalı yaşam boyu kişisel gelişim içinde bulunmayı ve bu yolla karşılaştıkları mesleki problemleri çözümleme bilgi ve becerisi kazandırılmaktadır.

 

Çalışma Alanları

İnşaat sektörü, etkilediği alt sektörlerle birlikte, ülke ekonomisinin lokomotif sektörüdür. Mimarlar, gayrimenkul yatırım firmalarının yer seçimi ve fizibilite çalışmalarının yapılmasında, kent ölçeğinden endüstriyel ürün ölçeğine geniş bir alanda her türlü tasarım, maliyet yönetimi ve üretim aşamalarında, tasarım ürünün kullanım sürecine değin tüm disiplinlerin koordinasyonunun sağlanmasında, taahhüt işlerinde, saha kontrolü ve müşavirlik hizmetlerinde, yapı malzemeleri satış ve pazarlamasında, akademisyen olarak eğitim alanında, mimarlık ve sanat dalarında yayıncılık ve organizasyon işlerinde görev alabilirler. Mimarlar, Bayındırlık, Kültür ve Turizm, Çevre ve Şehircilik, Kalkınma Bakanlıkları, Belediyeler gibi kamu kuruluşlarının yanısıra özel sektörde çeşitli büyüklükte gayrimenkul geliştirme, tasarım ve taahhüt firmalarında çalışabilecekleri gibi kendi ofislerini açıp serbest de çalışabilirler. Son dönemlerde kentsel dönüşüm projelerinin önem kazanmasıyla mimarlar için yüksek potansiyele sahip yeni çalışma alanları da ortaya çıkmıştır.

 

Dersler Hakkında

Mimarlık bölümü müfredatları, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuşlardır. Temel tasarım, bilgisayar destekli tasarım, bina bilgisi, yapı bilgisi, mimarlık teknolojisi, mimari tasarım, yapı malzemesi, mimari proje, rölöve, koruma restorasyon, imar hukuku ve mimari uygulama projesi bölümün belli başlı dersleridir. Bu derslerin yanında spesifik konuları kapsayan çok sayıda seçmeli ders de öğrencilere sunulmaktadır.

 

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi Türkçe içerikleri için tıklayınız.
Program Müfredatı ve Bilgi Paketi İngilizce içerikleri için tıklayınız.

 

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Mimarlık (İngilizce/Türkçe) anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

  • İÇ MİMARLIK
  • İŞLETME

Mimarlık (İngilizce/Türkçe) anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

  • İÇ MEKAN TASARIMI
  • MİMARİ RESTORASYON

Mimarlık (İngilizce/Türkçe) BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Mimarlık (İngilizce/Türkçe) BÖLÜMÜNDE DERS VEREN DİĞER ÖĞRETİM ELEMANLARI

Apply Nişantaşı